A A

NABAVA DVEH OSEBNIH VOZIL (NMV_16/12/B)

Datum objave:
30.11.2012
Datum zaključka:
11.12.2012 ob 08:00
Izdajatelj:
Sklad KZG RS
Status:
Zaključeno
Kontaktna oseba:

Darija Prudič, služba za organizacijsko-tehnične zadeve

tel.: 01 4341 109

e-pošta: Darija.Prudic@gov.si

Razpisna dokumentacija:

Navodila N1_Avtomobili 2012

Razpisni  obrazci-Avtomobili

Specifikacije za nakup vozila

Osnutek pogodbe

Popravek razpisne dokumentacije:

Priloga k Razpisnemu obrazcu 6 Ponudbeni predračun - 6.12.2012

Specifikacije za nakup vozila - 6.12.2012

Dodatno pojasnilo k dokumentaciji:
Naročnik zaradi kratkega roka dobave ne pogojuje več barve avtomobila in dopušča dobavo katerekoli barve.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki: