A A

Podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS (PODELITEV KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI RS)

Datum objave:
08.06.2012
Datum zaključka:
09.07.2012 ob 10:00
Izdajatelj:
Sklad KZG RS
Status:
Zaključeno
Kontaktna oseba:

Miloš Tomc, sektor za pravne zadeve

e-pošta: milos.tomc@gov.si

tel.: 01 4341 152

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Sklopi koncesijskih parcel ter gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih del

Popravek razpisne dokumentacije

Obrazložitev popravka:

Naročnik je po objavi javnega razpisa ugotovil pisne napake v razpisni dokumentaciji, zaradi česar objavlja popravek razpisne dokumentacije in popravek v seznamu sklopov koncesijskih parcel ter gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih del. Popravek se nanaša na seznam parcel in del na SKLOPU št. 14 – GOLOBINJEK. Ponudnike naprošamo, da se pri pripravi ponudbe sklicujejo na zadnje objavljene podatke.

Napaka je v dodanih odločbah gozdnogojitvenih del v sklopu št. 14, ki so bile pomotoma povzete iz sklopa št. 13, ter v napačni navedbi št. k.o. pri nekaterih parcelah sklopa št. 14.

Temu ustrezno se spremeni tudi površina in parcele za sklop št. 14. Popravek se nanaša na točko 2 razpisne dokumentacije – sklop št. 14, ter na vsebino sklopa št. 14 v prilogi; seznamu sklopov koncesijskih parcel ter gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih del. 

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki: