A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2020

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje za leto 2020 sprejet na 15.redni seji Sveta Sklada dne 14.1.2020

Program prodaje za leto 2020 - 1.dopolnitev sprejet na 17.redni seji Sveta Sklada dne 25.2.2020

Program prodaje za leto 2020-2.dopolnitev sprejet na 20.redni seji Sveta Sklada dne 20.5.2020 s spremembo z dne 3.9.2020

Program prodaje za leto 2020-3.dopolnitev sprejet na 22. redni seji Sveta Sklada dne 16.6.2020

Program prodaje za leto 2020-4.dopolnitev sprejet na 23. redni seji Sveta Sklada dne 14.7.2020

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.