A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2021

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje za leto 2021 sprejet na 31.redni seji Sveta Sklada 27.1.2021

Program prodaje za leto 2021-1.dopolnitev-sprejet dne 31.3.2021

Program prodaje za leto 2021-2.dopolnitev sprejet na 35.redni seji Sveta Sklada dne 5.5.2021

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.