A A

Javnegi razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-13/2019

Datum objave:
17.05.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 10.6.2019, do 12.ure.

Odpiranje ponudb na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, dne 11.6.2019, ob 9.uri.

Dokumentacija