A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-20/2019

Datum objave:
11.07.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 2.8.2019, do 12.ure.

Javni odpiranje na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, dne 6.8.2019, ob 9.uri.

 Dokumentacija