A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 47810-581/2018-20

Datum objave:
14.05.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 5.6.2019, do 12.ure.

Javno odpiranje 7.6.2019, ob 9.uri na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

Dokumentacija