A A

Javni razpis za zbiranje ponudba za prodajo stavbnih zemljišč, št. 478-28/2018

Datum objave:
27.11.2018
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb je 20.12.2018, do 12.ure.

Javno odpiranje ponudb bo 21.12.2018, ob 8.15 uri na Centrali Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija

Izjava o nepovezansti