A A

Zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, št. 478-21/2018

Datum objave:
05.10.2018
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 30.10.2018, do 12.ure. Javno odpiranje ponudb: 5.11.2018, ob 13.uri na Centrali Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Razpis
Izjava o nepovezanosti