A A

Zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. 20 - Križevci, št. 430-57/2018

Datum objave:
06.09.2018
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 28.9.2018, do 12 ure. Javno odpiranje ponudb: 1.10.2018, ob 13.uri na Centrali Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Razpis
IZJAVA o nepovezanosti