A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-6/2019

Datum objave:
02.04.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 24.4.2019, do 12.ure.

Odpiranje ponudb: 24.4.2019, ob 13.uri na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, ob 13.uri.

Dokumentacija