A A

Zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, št. 478-16/2018

Datum objave:
12.09.2018
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 4.10.2018, do 12.ure. Javno odpiranje ponudb: 5.10.2018, ob 10.uri na Centrali Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Razpis
IZJAVA o nepovezanosti