A A

Zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, št. 478-17/2018

Datum objave:
19.09.2018
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 10.10.2018, do 12.ure. Javno odpiranje ponudb: 12.10.2018, ob 9.15 uri na Centrali Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Razpis
IZJAVA o nepovezanosti