A A

Kontakt

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 434 11 00
Faks: +386 1 434 11 31
E-naslov: info.skzgrs@gov.si

Uradne ure na centrali SKZG RS vsak dan med 8:00 - 11:00 in 12:00 - 15:00

Osebni kontakt mogoč le ob predhodni najavi.

Uradne ure za reklamacije v ponedeljek in sredo med 8:00 in 11:00 uro.

Izdani računi:           Opomini:               Izvršbe
01 434 1132             01 434 1132         014341105
01 434 1107

 
Kontakti izpostav Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS