A A

Direktorica Sklada KZG RS

Irena Majcen, Univerzitetno diplomirana inženirka kmetijstva-živinorejske smeri

Po končani Gimnaziji v Celju leta 1976, je obiskovala Biotehnično fakulteto smer zootehnika in opravila diplomo v zaključku leta 1980. Prva zaposlitev je bila na Kmetijski zadrugi v Slovenski Bistrici kot pospeševalka, nekaj let je delovala kot vodja TOZD. Za članico Izvršnega sveta Občine Slovenska Bistrica in vodjo oddelka za kmetijstvo je bila imenovana v letih 1991-1995. V letu 1995 je prevzela delo Vodje oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in gospodarstvo na Upravni enoti Slovenska Bistrica. V letu 2005 je bila na nadomestnih volitvah izvoljena za županjo Občine Slovenska Bistrica, ki je takrat štela 35.000 prebivalcev. Na rednih volitvah je ponovila mandat. Po končanem mandatu je 2010 leta prevzela delo Vodja oddelka za okolje in prostor na UE Slovenska Bistrica. Leta 2014 je bila imenovana v Vlado RS za ministrico za okolje in prostor.

Kmetijstvo je njena osnovna izobrazba in dolga je pot, kjer se je s kmetijstvom vseskozi srečevala. Tako je v letih 1991-1995 izvajala denacionalizacijo, se srečevala z vzdrževanjem melioracijskih sistemov, bila predsednica KZ Slovenska Bistrica in podpredsednica Zadružne zveze. Na UE je v svojem mandatu zaključila vse nerešene komasacije in izvedla tudi novo, po zaključeni denacionalizaciji.

Ob poklicni poti je bila vključena tudi v družbeno življenje v občini, članica občinskega sveta, predsednica KS Alfonz Šarh in drugo.