A A

Objava potencialno prostih kmetijskih zemljišč
31. januar 2024

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja neobvezujoč seznam prostih kmetijskih zemljišč za zakup po stanju na dan 31. januar 2024.

Sklad bo za zemljišča iz seznama sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

Sklad si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete Tukaj.