A A

Upraviteljstvo: 01 - Primorska regija
Izpostava: 12060 - Ajdovščina

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 165,55 1.554.265,00
PRODAJA 68,70 3.000.642,00
PRODAJA/MENJAVA 1,19 5.291,00