A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 13090 - Kranj

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 628,59 2.531.074,00
NAKUP/MENJAVA 4,52 13.914,00
PRODAJA 237,97 4.596.913,00
PRODAJA/MENJAVA 21,13 72.588,00