A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14110 - Vrhnika

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1995 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 1.029,28 4.618.232,00
PRODAJA 41,91 576.836,00
PRODAJA/MENJAVA 0,44 2.240,00