A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14120 - Cerknica

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1997 do leta 2013.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 62,10 191.951,00
PRODAJA 55,30 707.284,00
PRODAJA/MENJAVA 24,55 0,00