A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14130 - Kočevje

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1995 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 715,28 2.726.997,00
NAKUP/MENJAVA 1,48 3.515,00
PRODAJA 269,21 2.209.044,00
PRODAJA/MENJAVA 8,78 0,00