A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14150 - Ljubljana

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1993 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 92,19 680.341,00
NAKUP/MENJAVA 0,84 31.100,00
PRODAJA 180,73 2.927.411,00
PRODAJA/MENJAVA 3,49 152,00