A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14160 - Domžale

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 193,54 2.566.702,00
PRODAJA 125,83 2.183.300,00
PRODAJA/MENJAVA 4,92 0,00