A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 15180 - Slovenj Gradec

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1995 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 320,98 1.753.875,00
PRODAJA 93,98 803.393,00
PRODAJA/MENJAVA 3,08 27.617,00