A A

Upraviteljstvo: 03 - Dolenjska regija
Izpostava: 15200 - Žalec

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 637,18 2.228.924,00
PRODAJA 171,81 3.123.270,00
PRODAJA/MENJAVA 9,97 91.492,00