A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 17280 - Slovenska Bistrica

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1993 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 203,44 886.491,00
PRODAJA 124,43 1.354.872,00
PRODAJA/MENJAVA 0,81 5.226,00