A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 17320 - Ormož

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS). Komasacije niso upoštevane.

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled po katastrskih kulturah]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 66,67 418.329,00
NAKUP/MENJAVA 1,08 6.699,00
PRODAJA 22,57 179.241,00
PRODAJA/MENJAVA 7,93 44.770,00