A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14150 - Ljubljana

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
02 14150 NAKUP
02 14150 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 176,57
02 14150 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,74
02 14150 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 15,06
02 14150 NAKUP 1321 Barjanski travniki 26,82
02 14150 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 4,27
02 14150 NAKUP 1500 Obkrajki 2,26
02 14150 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,29
02 14150 NAKUP 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 0,06
02 14150 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 56,90
02 14150 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 0,68
02 14150 NAKUP 4220 Ostala zamočvirjena zemljišča 0,02
02 14150 NAKUP 6000 Zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovo 0,10
02 14150 NAKUP 7000 Vodne površine 0,07
02 14150 NAKUP/MENJAVA
02 14150 NAKUP/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 0,79
02 14150 NAKUP/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 2,08
02 14150 NAKUP/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,00
02 14150 PRODAJA
02 14150 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 56,55
02 14150 PRODAJA 1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0,01
02 14150 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,59
02 14150 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 15,95
02 14150 PRODAJA 1321 Barjanski travniki 14,27
02 14150 PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 2,74
02 14150 PRODAJA 1500 Obkrajki 3,50
02 14150 PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 1,23
02 14150 PRODAJA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 0,04
02 14150 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 71,48
02 14150 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 6,61
02 14150 PRODAJA 6000 Zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovo 0,04
02 14150 PRODAJA 7000 Vodne površine 0,49
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 15,80
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 0,12
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 0,13
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,18