A A

Upraviteljstvo: 03 - Dolenjska regija
Izpostava: 15200 - Žalec

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
03 15200 NAKUP
03 15200 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 152,78
03 15200 NAKUP 1160 Hmeljišča 88,03
03 15200 NAKUP 1221 Intenzivni sadovnjaki 5,32
03 15200 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,29
03 15200 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 52,09
03 15200 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 6,53
03 15200 NAKUP 1500 Obkrajki 1,71
03 15200 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,78
03 15200 NAKUP 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 2,76
03 15200 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 540,82
03 15200 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 4,93
03 15200 NAKUP 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 5,57
03 15200 NAKUP 6000 Zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovo 1,79
03 15200 NAKUP 7000 Vodne površine 0,17
03 15200 PRODAJA
03 15200 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 5,53
03 15200 PRODAJA 1160 Hmeljišča 0,01
03 15200 PRODAJA 1211 Vinogradi
03 15200 PRODAJA 1221 Intenzivni sadovnjaki 0,86
03 15200 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,60
03 15200 PRODAJA 1240 Ostali trajni nasadi 0,02
03 15200 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 30,85
03 15200 PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,69
03 15200 PRODAJA 1500 Obkrajki 0,23
03 15200 PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,48
03 15200 PRODAJA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 1,99
03 15200 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 88,75
03 15200 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 13,33
03 15200 PRODAJA 7000 Vodne površine 0,02
03 15200 PRODAJA/MENJAVA
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 4,41
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 1160 Hmeljišča 5,59
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 0,35
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,22
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 1,97
03 15200 PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,16