A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14150 - Ljubljana

Pregled prometa z zemljišči po katastrskih kulturah (ROS).
Regija Izpostava Rang Kultura Naz_kul Pov. m2 EUR EUR/m2
02 14150 NAKUP 101 NJIVA 131.619,00 218.412,00 1,66
02 14150 NAKUP 107 TRAVNIK 194.759,00 168.529,00 0,87
02 14150 NAKUP 108 BARJANSKI TRAVNIK 112.231,00 78.655,00 0,70
02 14150 NAKUP 109 PAŠNIK 3.430,00 2.175,00 0,63
02 14150 NAKUP 112 GOZD 477.229,00 210.728,00 0,44
02 14150 NAKUP 209 POT 88,00 284,00 3,23
02 14150 NAKUP 401 NEPLODNO 2.485,00 1.385,00 0,56
02 14150 NAKUP 405 MOČVIRJE 69,00 173,00 2,51
02 14150 NAKUP/MENJAVA 101 NJIVA 7.217,00 31.003,00 4,30
02 14150 NAKUP/MENJAVA 107 TRAVNIK 1.191,00 97,00 0,08
02 14150 PRODAJA 101 NJIVA 518.338,00 1.067.187,00 2,06
02 14150 PRODAJA 107 TRAVNIK 180.636,00 725.463,00 4,02
02 14150 PRODAJA 108 BARJANSKI TRAVNIK 314.672,00 303.917,00 0,97
02 14150 PRODAJA 109 PAŠNIK 93.143,00 112.016,00 1,20
02 14150 PRODAJA 112 GOZD 674.075,00 446.854,00 0,66
02 14150 PRODAJA 203 GOSPODARSKO POSLOPJE 1.580,00 162.582,00 102,90
02 14150 PRODAJA 205 FUNKCIONALNI OBJEKT 14,00 821,00 58,64
02 14150 PRODAJA 208 CESTA 1.641,00 36.517,00 22,25
02 14150 PRODAJA 209 POT 585,00 1.418,00 2,42
02 14150 PRODAJA 401 NEPLODNO 22.590,00 70.636,00 3,13
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 101 NJIVA 33.004,00 0,00 0,00
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 107 TRAVNIK 1.724,00 140,00 0,08
02 14150 PRODAJA/MENJAVA 201 STANOVANJSKA STAVBA 143,00 12,00 0,08