A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 18350 - Murska Sobota

Pregled prometa z zemljišči po katastrskih kulturah (ROS).
Regija Izpostava Rang Kultura Naz_kul Pov. m2 EUR EUR/m2
04 18350 NAKUP 101 NJIVA 3.813.857,00 1.771.090,00 0,46
04 18350 NAKUP 104 SADOVNJAK 58.067,00 28.050,00 0,48
04 18350 NAKUP 105 VINOGRAD 9.101,00 3.895,00 0,43
04 18350 NAKUP 107 TRAVNIK 1.062.517,00 522.037,00 0,49
04 18350 NAKUP 109 PAŠNIK 66.782,00 23.418,00 0,35
04 18350 NAKUP 112 GOZD 1.607.199,00 290.982,00 0,18
04 18350 NAKUP 203 GOSPODARSKO POSLOPJE 17,00 2,00 0,12
04 18350 NAKUP 205 FUNKCIONALNI OBJEKT 8,00 0,00 0,00
04 18350 NAKUP 209 POT 6.084,00 929,00 0,15
04 18350 NAKUP 218 STAVBA 236,00 126,00 0,53
04 18350 NAKUP 401 NEPLODNO 2.119,00 529,00 0,25
04 18350 NAKUP/MENJAVA 101 NJIVA 25.381,00 30.619,00 1,21
04 18350 PRODAJA 101 NJIVA 604.843,00 937.175,00 1,55
04 18350 PRODAJA 104 SADOVNJAK 2.219,00 1.019,00 0,46
04 18350 PRODAJA 105 VINOGRAD 1.662,00 294,00 0,18
04 18350 PRODAJA 107 TRAVNIK 46.870,00 52.131,00 1,11
04 18350 PRODAJA 109 PAŠNIK 6.103,00 16.872,00 2,77
04 18350 PRODAJA 111 GOZDNA PLANTAŽA 1.896,00 3.533,00 1,86
04 18350 PRODAJA 112 GOZD 197.613,00 213.930,00 1,08
04 18350 PRODAJA 208 CESTA 622,00 6.706,00 10,78
04 18350 PRODAJA 209 POT 153,00 88,00 0,58
04 18350 PRODAJA 401 NEPLODNO 5.863,00 15.735,00 2,68
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 101 NJIVA 73.500,00 44.831,00 0,61
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 104 SADOVNJAK 2.313,00 0,00 0,00
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 105 VINOGRAD 573,00 0,00 0,00
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 107 TRAVNIK 16.494,00 718,00 0,04
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 109 PAŠNIK 10.479,00 4.000,00 0,38