A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 274,64 6.050.254,00
Odtujitev – Prodaja 267,58 37.849.300,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 266,92 6.119.675,00
Pridobitev – Nakup 4.090,76 49.969.706,00