A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2023 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 280,90 6.150.197,00
Odtujitev – Prodaja 275,58 39.716.845,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 273,33 6.218.822,00
Pridobitev – Nakup 4.154,15 51.239.671,00