A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2023 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 275,94 6.079.595,00
Odtujitev – Prodaja 270,72 38.304.165,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 268,17 6.145.362,00
Pridobitev – Nakup 4.126,41 50.596.556,00