A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2024 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 292,47 6.405.596,00
Odtujitev – Prodaja 325,01 44.971.669,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 284,59 6.469.586,00
Pridobitev – Nakup 4.370,31 54.736.999,00