A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 11,88
2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 11,03
2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,08
2014 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 8,61
2014 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 14,40
2014 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,41
2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 15,54
2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 3,14
2014 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 110,60
2014 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 257,92
2014 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče