A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 14,44 327.893,65
Odtujitev – Prodaja 26,18 6.949.649,85
Pridobitev – Menjava - odplačno 17,15 316.997,33
Pridobitev – Nakup 733,28 11.279.237,06