A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 50,70 1.508.063,42
Odtujitev – Prodaja 31,34 10.923.547,77
Pridobitev – Menjava - odplačno 48,79 1.497.688,00
Pridobitev – Nakup 219,79 3.763.763,16