A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2023 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 9,04 170.786,48
Odtujitev – Prodaja 10,07 1.984.518,68
Pridobitev – Menjava - odplačno 9,21 166.727,70
Pridobitev – Nakup 74,74 1.350.538,64