A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
1997 34-4/97 NAKUP 4.525,00 2.693,00 0,60
1997 32-109/96-4 NAKUP 482,00 88,00 0,18
1997 32-109/96 NAKUP 81.448,00 14.754,00 0,18
1997 34-30/98 NAKUP 7.094,00 65.040,00 9,17
1997 61-484/95-1 NAKUP 3.417,00 771,00 0,23
1997 33-11/97 NAKUP 3.350,00 2.446,00 0,73
1997 51-74/96 NAKUP/MENJAVA 45.188,00 13.914,00 0,31
1997 32-108/97-2 PRODAJA 316,00 1.852,00 5,86
1997 32-139/97 PRODAJA 1.632,00 626,00 0,38
1997 61-182/97 PRODAJA 67.518,00 59.594,00 0,88
1997 61-131/97-1 PRODAJA 60.099,00 90.737,00 1,51
1997 61-188/97-1 PRODAJA 10.677,00 14.492,00 1,36
1997 61-159/97-1 PRODAJA 5.784,00 5.690,00 0,98
1997 32-187/97 PRODAJA 1.115,00 2.377,00 2,13
1997 32-105/97 PRODAJA 339,00 1.987,00 5,86
1997 Rz PRODAJA 59.331,00 114.370,00 1,93
1997 61-234/96-3-DARS PRODAJA 1.304,00 3.191,00 2,45
1997 61-1133/95-1 PRODAJA 1.529,00 873,00 0,57
1997 61-245/97-1 PRODAJA 43.739,00 65.844,00 1,51
1997 1098/97 PRODAJA 44,00 1.252,00 28,46