A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
1999 33-4/98 NAKUP 9.328,00 6.990,00 0,75
1999 33-57/99 NAKUP 5.549,00 2.316,00 0,42
1999 33-34/97 NAKUP 63.285,00 16.090,00 0,25
1999 33-39/98 NAKUP 4.463,00 2.229,00 0,50
1999 33-41/98 NAKUP 8.782,00 1.041,00 0,12
1999 33-37/98 NAKUP 3.368,00 406,00 0,12
1999 33-14/98 NAKUP 29.543,00 2.921,00 0,10
1999 51-15/96 NAKUP 9.931,00 2.901,00 0,29
1999 33-5/97 NAKUP 77.043,00 13.311,00 0,17
1999 32-12/97 NAKUP 5.320,00 4.315,00 0,81
1999 33-380/95 NAKUP 4.442,00 2.893,00 0,65
1999 33-54/99 NAKUP 1.372,00 572,00 0,42
1999 33-40/98 NAKUP 50.299,00 1.839,00 0,04
1999 33-227/96 NAKUP 32.933,00 11.768,00 0,36
1999 33-17/98 NAKUP 2.309,00 1.831,00 0,79
1999 32-110/99 NAKUP 970.552,00 100.150,00 0,10
1999 34-8/99 NAKUP/MENJAVA 19.591,00 26.677,00 1,36
1999 32-78/98 PRODAJA 38.206,00 10.056,00 0,26
1999 SV PRODAJA 37.087,00 259.834,00 7,01
1999 32-221/99 PRODAJA 1.194,00 3.338,00 2,80