A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 128/93
Leto: 1993

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 02.12.1993 2171 DOVJE 14000029 112 GOZD 6 65.711 9.588,00 0,15
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 02.12.1993 2171 DOVJE 14550201 112 GOZD 5 56.108 8.187,00 0,15
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 02.12.1993 2171 DOVJE 14820001 112 GOZD 6 57.690 8.418,00 0,15
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 02.12.1993 2171 DOVJE 14820014 112 GOZD 6 4.244 619,00 0,15