A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 32-86/93
Leto: 1993

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 07.12.1993 741 BUKOVEC 1300001 112 GOZD 3 69.588 12.561,00 0,18
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 07.12.1993 741 BUKOVEC 1300003 112 GOZD 3 4.629 836,00 0,18
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 07.12.1993 741 BUKOVEC 1310000 112 GOZD 3 28.131 5.078,00 0,18
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 07.12.1993 741 BUKOVEC 1360002 112 GOZD 3 7.331 1.323,00 0,18
GO 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 30.12.1993 1707 IŠKA VAS 20024 112 GOZD 6 21.020 1.781,00 0,09