A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 34-125/96
Leto: 1993

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
KM 402 ODTUJENA-ZAMENJANA 28.12.1993 1699 DOBRAVICA 7360004 201 STANOVANJSKA STAVBA 0 143 12,00 0,08
KM 402 ODTUJENA-ZAMENJANA 28.12.1993 1699 DOBRAVICA 7360004 107 TRAVNIK 5 1.724 140,00 0,08