A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 60-67/94-2
Leto: 1994

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
IN 102 ODPLAČNO-NAKUP 18.11.1994 991 ORLA VAS 1870001 106 HMELJIŠČE 2 5.426 13.365,00 2,46
IN 102 ODPLAČNO-NAKUP 18.11.1994 991 ORLA VAS 1960000 107 TRAVNIK 5 72 177,00 2,46
IN 102 ODPLAČNO-NAKUP 18.11.1994 991 ORLA VAS 2040002 107 TRAVNIK 5 102 251,00 2,46
IN 102 ODPLAČNO-NAKUP 18.11.1994 991 ORLA VAS 2050000 101 NJIVA 3 149 367,00 2,46
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 999 GORICA 2630001 112 GOZD 1 1.274 478,00 0,38
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 6910002 101 NJIVA 2 608 685,00 1,13
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 6910003 101 NJIVA 2 534 602,00 1,13
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16250023 101 NJIVA 2 479 540,00 1,13
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16250025 107 TRAVNIK 4 54 30,00 0,56
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16260007 107 TRAVNIK 3 1.674 1.153,00 0,69
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16260010 104 SADOVNJAK 4 677 381,00 0,56
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16260011 107 TRAVNIK 4 1.006 567,00 0,56
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16280002 401 NEPLODNO 0 101 0,00 0,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1010 PREKOPA 16290002 401 NEPLODNO 0 15 0,00 0,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 5560002 401 NEPLODNO 0 637 3,00 0,01
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 5560005 107 TRAVNIK 4 2.735 1.541,00 0,56
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 6160003 109 PAŠNIK 2 175 66,00 0,38
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7040001 107 TRAVNIK 4 4.269 2.405,00 0,56
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7050000 107 TRAVNIK 5 610 267,00 0,44
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940002 401 NEPLODNO 0 44 0,00 0,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940023 101 NJIVA 3 399 400,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940025 104 SADOVNJAK 3 1.949 1.342,00 0,69
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940028 106 HMELJIŠČE 3 580 581,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940029 107 TRAVNIK 2 503 409,00 0,81
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940030 106 HMELJIŠČE 3 8.277 8.289,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940031 106 HMELJIŠČE 3 1.450 1.452,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940032 101 NJIVA 1 434 543,00 1,25
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940033 107 TRAVNIK 2 701 570,00 0,81
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940049 101 NJIVA 2 9.450 54.547,00 5,77
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940050 107 TRAVNIK 2 563 458,00 0,81
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940051 109 PAŠNIK 2 177 66,00 0,37
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940052 101 NJIVA 2 570 642,00 1,13
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940057 109 PAŠNIK 3 694 217,00 0,31
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7940062 107 TRAVNIK 4 253 143,00 0,57
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7950005 101 NJIVA 1 291 364,00 1,25
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7950006 107 TRAVNIK 2 92 75,00 0,82
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7960001 106 HMELJIŠČE 3 207 207,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7960002 101 NJIVA 1 62 78,00 1,26
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7970001 107 TRAVNIK 2 112 91,00 0,81
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7980001 106 HMELJIŠČE 3 384 385,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7980002 106 HMELJIŠČE 3 176 176,00 1,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7980003 107 TRAVNIK 2 264 215,00 0,81
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7980005 101 NJIVA 2 92 104,00 1,13
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7990004 209 POT 0 101 0,00 0,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7990005 107 TRAVNIK 2 255 208,00 0,82
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 7990006 109 PAŠNIK 2 140 53,00 0,38
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 18.11.1994 1012 VRANSKO 8000000 107 TRAVNIK 4 286 161,00 0,56