A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 32-109/96
Leto: 1997

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440020 112 GOZD 4 11.707 2.121,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440021 101 NJIVA 7 3.093 560,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440022 101 NJIVA 7 2.359 427,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440023 109 PAŠNIK 3 1.701 308,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440024 105 VINOGRAD 5 2.284 414,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440025 107 TRAVNIK 6 5.233 948,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5440026 101 NJIVA 7 3.633 658,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450002 112 GOZD 5 18.415 3.336,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450003 101 NJIVA 7 1.421 257,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450004 107 TRAVNIK 6 1.396 253,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450005 101 NJIVA 7 360 65,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450006 112 GOZD 5 11.988 2.172,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450007 101 NJIVA 7 7.823 1.417,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450008 109 PAŠNIK 3 9.028 1.635,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450009 105 VINOGRAD 5 450 82,00 0,18
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 05.11.1997 1361 PODGORJE 5450010 105 VINOGRAD 5 557 101,00 0,18