A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 51-74/96
Leto: 1997

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
KM 402 ODTUJENA-ZAMENJANA 13.10.1997 2060 DRAŽGOŠE 1530004 112 GOZD 5 39.995 13.418,00 0,34
KM 103 ODPLAČNO-MENJAVA 13.10.1997 2061 PODLONK 4810010 112 GOZD 5 45.188 13.914,00 0,31