A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 61-484/95-1
Leto: 1997

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 19.11.1997 1608 BRIGA 840102 205 FUNKCIONALNI OBJEKT 0 107 24,00 0,22
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 19.11.1997 1608 BRIGA 840102 211 DVORIŠČE 0 790 178,00 0,23
KM 101 ODPLAČNO-ZK UREJENO 19.11.1997 1608 BRIGA 20420045 109 PAŠNIK 5 2.520 569,00 0,23