A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: -
Leto: 1997

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. R m2 EUR EUR/m2
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 157 DOLGA VAS PRI LENDAVI 13330001 101 NJIVA 4 351 849,00 2,42
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 157 DOLGA VAS PRI LENDAVI 13330001 101 NJIVA 4 46 111,00 2,41
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 157 DOLGA VAS PRI LENDAVI 13350001 101 NJIVA 4 140 339,00 2,42
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 157 DOLGA VAS PRI LENDAVI 13350001 101 NJIVA 4 22 53,00 2,41
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1455 BRŠLJIN 5870004 107 TRAVNIK 2 4.103 8.013,00 1,95
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 9120002 107 TRAVNIK 3 506 1.014,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 9360002 101 NJIVA 4 343 687,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 9390002 101 NJIVA 4 235 471,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 9400001 101 NJIVA 4 2.650 5.308,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 9400001 107 TRAVNIK 4 1.794 3.593,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 13740002 208 CESTA 0 94 188,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 13780000 101 NJIVA 4 4.104 7.073,00 1,72
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 13860000 101 NJIVA 4 3.921 7.625,00 1,95
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 13960000 101 NJIVA 4 8.137 14.023,00 1,72
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14050008 101 NJIVA 4 2.765 5.538,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14050009 101 NJIVA 4 2.632 5.272,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14050010 101 NJIVA 4 218 437,00 2,01
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14230050 101 NJIVA 4 1.050 2.103,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14230054 101 NJIVA 4 3.020 6.049,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14230055 101 NJIVA 4 365 731,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14230061 101 NJIVA 4 1.575 3.155,00 2,00
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14230074 101 NJIVA 4 144 289,00 2,01
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 1771 ZADOBROVA 14690005 209 POT 0 156 313,00 2,01
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21010005 101 NJIVA 4 152 364,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21010007 101 NJIVA 4 205 491,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21020005 101 NJIVA 4 964 2.308,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21020007 101 NJIVA 4 1.354 3.242,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21030005 101 NJIVA 4 12 29,00 2,42
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21140004 107 TRAVNIK 3 57 100,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21140005 107 TRAVNIK 3 125 219,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21140007 107 TRAVNIK 3 108 189,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2380 ŠTURJE 21140009 107 TRAVNIK 3 105 184,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2383 VRTOVIN 26000031 101 NJIVA 5 1.363 3.263,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2383 VRTOVIN 26000047 101 NJIVA 3 159 381,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2383 VRTOVIN 26000051 101 NJIVA 4 117 280,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2383 VRTOVIN 26030001 101 NJIVA 5 875 2.095,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2388 KAMNJE 29280005 112 GOZD 4 14 34,00 2,43
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2389 SKRILJE 13100009 109 PAŠNIK 3 102 244,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37080002 107 TRAVNIK 5 13 14,00 1,08
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37200040 208 CESTA 0 621 1.487,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37220038 208 CESTA 0 181 433,00 2,39
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37280004 112 GOZD 3 70 168,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37400006 112 GOZD 3 365 874,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37400008 112 GOZD 3 293 702,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37410004 112 GOZD 3 3 7,00 2,33
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2391 VIPAVSKI KRIŽ 37420003 112 GOZD 3 63 151,00 2,40
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19030018 107 TRAVNIK 6 308 539,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19030023 107 TRAVNIK 6 273 478,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19040018 107 TRAVNIK 3 884 1.547,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19040018 101 NJIVA 3 132 231,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19040045 101 NJIVA 3 753 1.318,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19040046 112 GOZD 5 754 1.320,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19040048 101 NJIVA 3 851 1.490,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19050007 107 TRAVNIK 3 126 221,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19070011 107 TRAVNIK 3 6.518 11.410,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19070049 101 NJIVA 3 618 1.082,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19080011 107 TRAVNIK 3 461 807,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19090002 107 TRAVNIK 6 1.501 2.628,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19100002 107 TRAVNIK 6 236 413,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19150012 101 NJIVA 3 154 270,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19180001 101 NJIVA 3 36 63,00 1,75
IN 401 ODTUJENA-PRODANA 30.10.1997 2392 AJDOVŠČINA 19180004 101 NJIVA 3 34 60,00 1,77