A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Upraviteljstvo - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1993 do leta 2014.

[Pregled po RTN]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 4.236,87 16.901.092,00
NAKUP/MENJAVA 6,83 48.529,00
PRODAJA 997,12 17.804.935,00
PRODAJA/MENJAVA 63,30 74.980,00