A A

Upraviteljstvo: 03 - Dolenjska regija

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Upraviteljstvo - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1994 do leta 2014.

[Pregled po RTN]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 1.862,60 7.914.223,00
PRODAJA 595,24 9.044.140,00
PRODAJA/MENJAVA 55,08 1.003.555,00