A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Upraviteljstvo - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1993 do leta 2014.

[Pregled po RTN]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 3.739,17 18.952.763,00
NAKUP/MENJAVA 6,56 57.257,00
PRODAJA 1.168,74 16.910.732,00
PRODAJA/MENJAVA 133,81 547.614,00