A A

Regija: 6 - POSAVSKA

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN
Leto Rang Raba Opis Ha
2015 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 0,46
2015 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 6,03
2015 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,00
2015 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 3,31
2015 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 0,28