A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2014.
Regija: 6 - POSAVSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 0,08 5.616,32
Odtujitev – Prodaja 0,42 82.478,36
Pridobitev – Menjava - odplačno 0,38 5.616,32
Pridobitev – Nakup 4,97 58.316,21